St.prp nr. 1 Tillegg nr. 9 (2000-2001)

Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2001 og endring av kapitla 336, 1064 og 4020

For budsjetterminen 2001 — Om støttetiltak for fiskerinæringa for 2001 og endring av kapitla 336, 1064 og 4020

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget