St.prp nr. 1 Tillegg nr. 9 (2002-2003)

Om endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

FOR BUDSJETTERMINEN 2003 — Om endringer på statsbudsjettet medregnet folketrygden 2003

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget