St.prp. nr. 10 (2002-2003)

Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 20. april 2001 om bevaring og forvalting av fiskeressursar i det søraustlege Atlanterhavet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget