St.prp. nr. 10 (2005-2006)

Om endringer på statsbudsjettet for 2005 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2005 under kapitler administrert av Utdannings- og forskningsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget