St.prp. nr. 10 (2008-2009)

Utvidelse av rammen for Alminnelig garantiordning under Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) for 2008

Utvidelse av rammen for Alminnelig garantiordning under Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) for 2008

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget