St.prp. nr. 101 (2000-2001)

Om økonomiske og administrative konsekvenser på utlendingsfeltet som følge av økt antall asylsøkere i 2001

Om økonomiske og administrative konsekvenser på utlendingsfeltet som følge av økt antall asylsøkere i 2001

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget