St.prp. nr. 11 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Finans- og tolldepartementet

Om endringer av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 under Finans- og tolldepartementet

Om endringer av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 under Finans- og tolldepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget