St.prp. nr. 11 (1996-97)

Om endringer av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 under Finans- og tolldepartementet

Om endringer av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 under Finans- og tolldepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget