St.prp. nr. 11 (1997-98)

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget