St.prp. nr. 11 (1998-99)

Om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrert av Miljøverndepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrert av Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget