St.prp. nr. 11 (2008-2009)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Kommunal- og regionaldepartementet

Ei styrkt bustøtte

Ei styrkt bustøtte

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget