St.prp. nr. 12 (1999-2000)

Om endringer på statsbudsjettet for 1999 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 1999 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget