St.prp. nr. 12 (2004-2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Utenriksdepartementet

Om samtykke til ratifikasjon av avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid

Om samtykke til ratifikasjon av avtale av 19. mai 2004 mellom Norge og Sverige om endring av protokoll av 25. mars 1981 om opprettelse av et fond for svensk-norsk industrielt samarbeid

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget