St.prp. nr. 13 (1998-99)

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget