St.prp. nr. 13 (2005-2006)

Om endringer i statsbudsjettet 2005 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2005 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget