St.prp. nr. 13 (2008-2009)

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Helse- og omsorgsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2008 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget