St.prp. nr. 14 (1997-98)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1997

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1997

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget