St.prp. nr. 14 (2003-2004)

Om samtykke til tiltredelse av internasjonal konvensjon av 14. mai 1966 om bevaring av atlantisk tunfisk

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget