St.prp. nr. 14 (2006-2007)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2006 under Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget