St.prp. nr. 15 (1996-97)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 og andre saker under Nærings- og energidepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 og andre saker under Nærings- og energidepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget