St.prp. nr. 15 (1996-97)

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Nærings- og energidepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 og andre saker under Nærings- og energidepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1996 og andre saker under Nærings- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget