St.prp. nr. 15 (1999-2000)

Endringar på statsbudsjettet for 1999 under Barne- og familiedepartementet

Endringar på statsbudsjettet for 1999 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget