St.prp. nr. 15 (2006-2007)

Om endringer under enkelte kapitler på ­statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2006 under Helse- og omsorgsdepartementet

Om endringer under enkelte kapitler på ­statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2006 under Helse- og omsorgsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget