St.prp. nr. 16 (1999-2000)

Endringer på statsbudsjettet 1999 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Endringer på statsbudsjettet 1999 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget