St.prp. nr. 16 (2000-2001)

Endringar på statsbudsjettet for 2000 under Barne- og familiedepartementet

Endringar på statsbudsjettet for 2000 under Barne- og familiedepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget