St.prp. nr. 17 (1998-99)

Endringer på statsbudsjettet 1998 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Endringer på statsbudsjettet 1998 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget