St.prp. nr. 17 (2002-2003)

Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002

Om endringar under enkelte kapittel på statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2002

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget