St.prp. nr. 17 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Fiskeri- og kystdepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Fiskeri- og kystdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget