St.prp. nr. 18 (1996-97)

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Om fullmakt til å ta opp innanlandske og utanlandske statslån

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget