St.prp. nr. 18 (1997-98)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 under Olje- og energidepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget