St.prp. nr. 18 (1998-99)

Om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 1998 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget