St.prp. nr. 18 (2001-2002)

Om endring av løyvingar mv. for 2001 på Samferdselsdepartementets område

Om endring av løyvingar mv. for 2001 på Samferdselsdepartementets område

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget