St.prp. nr. 18 (2002-2003)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2002 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget