St.prp. nr. 18 (2003-2004)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2003 under Nærings- og handelsdepartementet

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget