St.prp. nr. 18 (2006-2007)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Barne- og likestillingsdepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2006 under Barne- og likestillingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget