St.prp. nr. 19 (2000-2001)

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2000 m.m. under Olje- og energidepartementet

Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2000 m.m. under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget