St.prp. nr. 19 (2001-2002)

Om endringer i statsbudsjettet 2001 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Om endringer i statsbudsjettet 2001 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget