St.prp. nr. 19 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 under Utanriksdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget