St.prp. nr. 2 (1996-97)

Om endret tilknytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel m.m.

Om endret tilknytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel m.m.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget