St.prp. nr. 2 (1997-98)

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - Ramme for lavrisikoordningen 2. halvår 1997

Statens nærings- og distriktsutviklingsfond - Ramme for lavrisikoordningen 2. halvår 1997

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget