St.prp. nr. 20 (1996-97)

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1996

Om endringer i bevilgninger under folketrygden i statsbudsjettet for 1996

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget