St.prp. nr. 20 (1999-2000)

Endringer i statsbudsjettet 1999 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Endringer i statsbudsjettet 1999 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget