St.prp. nr. 20 (2002-2003)

Om endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2002 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget