St.prp. nr. (2001-2002)

Innledende del

For budsjetterminen 2002 under Olje- og energidepartementet
Utgiftskapitler: 1800-1830, 2440-2443 og 2490 Inntektskapitler: 4810-4860, 5440, 5490, 5608, 5680 og 5685

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: Meddelte vassdragskonsesjoner, tillatelser meddelt i 2000

Følg proposisjonen på Stortinget