St.prp. nr. 21 (1996-97)

Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Miljøverndepartementet

Endringer på statsbudsjettet for 1996 under Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget