St.prp. nr. 21 (1997-98)

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 under Finans- og tolldepartementet

Om endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 1997 under Finans- og tolldepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget