St.prp. nr. 21 (2003-2004)

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2003 under Helsedepartementet

Om endringer under enkelte kapitler på statsbudsjettet medregnet folketrygden for 2003 under Helsedepartementet

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget