St.prp. nr. 21 (2006-2007)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2006 under kapitler administrert av Kunnskapsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget