St.prp. nr. 21 (2007-2008)

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 m.m. under Olje- og energidepartementet

Om endringar i statsbudsjettet for 2007 m.m. under Olje- og energidepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget