St.prp. nr. 22 (1997-98)

Om endringer i statsbudsjettet for 1997 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 1997 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget