St.prp. nr. 22 (1998-99)

Om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Om endringar på statsbudsjettet for 1998 under kapittel administrerte av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget