St.prp. nr. 22 (2000-2001)

Om endringer på statsbudsjettet for 2000 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Om endringer på statsbudsjettet for 2000 under kapitler administrert av Miljøverndepartementet

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget